مراحل سفارش

بعد از آشنایی با روند کاری مستر کارمند می توانید سفارش خود را در دپارتمان مربوطه ثبت کنید تا سفارش شما پیگیری شود و کارشناسان مستر کارمند  از طریق شبکه های اجتماعی با شما تماس خواهد گرفت برای روند اجرای سفارش

ثبت سفارش

فرم ثبت سفارش

انتخاب فایل